Grant EHP a Nórska

Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch

Projekt "Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch" získal Grant EHP a Nórska v sume 563 462 €. Cieľom projektu je obnova vybraných interiérov dôležitého reprezentatívneho kaštieľa v obci Voderady, dlhoročného rodinného sídla šľachtickej rodiny Zichy, členovia ktorej zastávali významné funkcie v uhorskej štátnej a župnej správe.

 

Grant EHP a Nórska

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu z Projektového grantu z FM EHP a štátneho rozpočtu SR. Viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch

  • Názov Projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch (akronym: ZICHY)
  • Číslo Projektu: CLT01008
  • Názov Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
  • Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 27.07.2020
  • Deň začatia realizácie Projektu: 27.07.2020
  • Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2024
  • Výstup projektu: Zlepšený stav kultúrneho dedičstva
  • Výsledky projektu: Obnovené a revitalizované kultúrne dedičstvo
  • Výška poskytnutého grantu: 563 462 €
  • Partneri projektu: Obec Voderady, Vysoká škola pre zelený rozvoj v Nórsku, Historické Hotely Slovenska, 

 

Fotogaléria a dokumentácia projektu

Fotogaléria

Fotogaléria bude postupne pridávaná.

Dokumentácia sprievodných aktivít

Bude postupne pridávaná.