Grant EHP

Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch

Projekt "Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 563 462 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt je spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je obnova vybraných interiérov dôležitého reprezentatívneho kaštieľa v obci Voderady, dlhoročného rodinného sídla šľachtickej rodiny Zichy, členovia ktorej zastávali významné funkcie v uhorskej štátnej a župnej správe.

Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch

 • Názov Projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch (akronym: ZICHY)
 • Číslo Projektu: CLT01008
 • Názov Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
 • Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 27.07.2020
 • Deň začatia realizácie Projektu: 27.07.2020
 • Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2024
 • Výstup projektu: Zlepšený stav kultúrneho dedičstva
 • Výsledky projektu: Obnovené a revitalizované kultúrne dedičstvo
 • Výška poskytnutého grantu: 563 462 €
 • Partneri projektu: Obec Voderady, Vysoká škola pre zelený rozvoj v Nórsku, Historické Hotely Slovenska, 

 

Projekt je financovaný prostredníctvom Grantov EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť.
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby.
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo.
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva.
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

 

 

Fotogaléria a dokumentácia projektu

Fotogaléria

Fotogaléria bude postupne pridávaná.

Dokumentácia sprievodných aktivít

Bude postupne pridávaná.